Kongre Bilgileri

11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi


 

11. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla İLEM'in yürütücülüğünde düzenlenen ulusal bir kongredir.

TLÇK, genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkânı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine imkân sağlayan TLÇK, nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Her yıl Türkiye’deki bir üniversite ve şehre konuk olan TLÇK, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son iki yılda tamamlamış olan araştırmacılara, çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır. Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler İLEM tarafından yayınlanmaktadır.

11. TLÇK, 9-12 Kasım 2022 tarihlerinde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecektir.

Kongreye kimler başvurabilir?

Kongreye yüksek lisans, doktora öğrencileri veya yüksek lisans ve doktorasını son iki yıl içerisinde tamamlamış herkes başvuru yapabilir.

Kongreye katılım ücretli midir ve katılımcılara ne tür imkânlar sağlanmaktadır?

Kongreye katılım ücretsizdir. Kongre boyunca katılımcıların konaklama ve yemekleri tarafımızdan karşılanmaktadır. Ulaşım katılımcıların kendilerine aittir ve herhangi bir destek sunulmaz.

Önemli Tarihler:

  • Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 30 Mayıs 2022
  • Kabul Edilen Özetlerin İlanı: 1 Temmuz 2022
  • Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 14 Ağustos 2022
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 25 Eylül 2022
  • Kongrenin Düzenlenme Tarihi: 9-12 Kasım 2022